Test og justering af hårdhed på AQA Life

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere og indstilles til at levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader af flere grunde. For det første kan det være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Hvis du har gamle jernrør i dit hus, kan der desuden være risiko for tæringer ved mindre end 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vand. Meget blødt vand kan også få en flad og kedelig smag pga. det manglende mineralindhold.

Hvis du af den ene eller anden grund ønsker en anden blødgøring, end den din VVS’er har indstillet, så har du selv mulighed for at indstille anlægget.

Sådan gør du:

  1. Find testkittet, som fulgte med anlægget, frem*. Dryp to dråber af opløsning A i målebægeret og ryst omryst til vandet har en jævn pink farve.
  2. Tilsæt nu opløsning B en dråbe af gangen og omryst. Tæl antallet af dråber, du tilsætter af opløsning B, indtil væsken i målebægeret skifter farve til blå. Antallet af dråber indikerer hårdheden i vandet.
  3. Er antallet af dråber i hårdhedstesten lavere end den hårdhed du ønsker, så skru op for blandeventilen bag på anlægget. OBS: For at komme til blandeventilen skal de løsne de to spændeskruer, som holder styreenheden fast, og løfte den af.
  4. Er antallet af dråber i hårdhedstesten højere end den hårdhed du ønsker, så skru ned for blandeventilen OBS: For at komme til blandeventilen skal de løsne de to spændeskruer, som holder styreenheden fast, og løfte den af.
  5. Gentag hårdhedstesten. OBS: lad vandet løbe i 30 sek., før du tager en ny test. Gentag justeringen, indtil vandet har den ønskede hårdhed
  6. Når du har reguleret hårdheden, skal du indtaste denne i displayet. Tryk Menu og flyt markøren til hårdhedsindstillinger ved at bruge pilen til højre Tryk OK.
  7. Brug nu højre piletast til at flytte markøren til out. Brug piletasterne op/ned til at indstille den hårdhed, du har reguleret dit vand til. Tryk på menu 2 gange for at komme tilbage til startbilledet.
  8. Alt efter om du har reguleret hårdheden op eller ned, vil du have mere eller mindre kapacitet på dit anlæg.
  9. Dit blødgøringsanlæg er nu indstillet efter dit ønske og er klar til drift.

* Testkit kan også købes her