blødgøringsanlæg og sanitabs

Test og justering af hårdhed på AQA Basic

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere og indstilles til at levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader af flere grunde. For det første kan det være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Hvis du har gamle jernrør i dit hus, kan der desuden være risiko for tæringer ved mindre end 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vand. Meget blødt vand kan også få en flad og kedelig smag pga. det manglende mineralindhold.

Hvis du af den ene eller anden grund ønsker en anden blødgøring, end den din VVS’er har indstillet, så har du selv mulighed for at indstille anlægget.

Sådan gør du:

  1. Find testkittet, som fulgte med anlægget, frem*. Dryp to dråber af opløsning A i målebægeret og ryst omryst til vandet har en jævn pink farve.
  2. Tilsæt nu opløsning B en dråbe af gangen og omryst. Tæl antallet af dråber, du tilsætter af opløsning B, indtil væsken i målebægeret skifter farve til blå. Antallet af dråber indikerer hårdheden i vandet.
  3. Er antallet af dråber i hårdhedstesten lavere end den hårdhed du ønsker, så skru op for blandeventilen bag på anlægget.
  4. Er antallet af dråber i hårdhedstesten højere end den hårdhed du ønsker, så skru ned for blandeventilen
  5. Gentag hårdhedstesten. OBS: lad vandet løbe i 30 sek., før du tager en ny test. Gentag justeringen, indtil vandet har den ønskede hårdhed
  6. Når du har reguleret hårdheden, skal du udregne anlæggets nye kapacitet efter formlen: 6300/(IN-OUT) = kapacitet. Hvis du fx har 22 hårdheder ind og har reguleret anlægget til 8 hårdheder ud, ser regnestykket således ud: 22-8 = 14 6300/14 = 450 L.
  7. For at indtaste den nye kapacitet, skal du først trykke Menu, derefter OK efterfulgt af pil ned.
  8. Tryk nu på OK og kapaciteten i displayet vil blinke. Nu kan kapaciteten indstilles med pil op og ned.
  9. Når den ønskede kapacitet er fundet, trykker du OK. OBS: Den gamle kapacitet vil stå i displayet indtil næste regenerering.
  10. Dit blødgøringsanlæg er nu indstillet efter dit ønske og er klar til drift.

BWT tilbyder telefonisk support, hvis du har brug for hjælp til at indstille dit anlæg. Servicebesøg som følge af forkert indstillede blødgøringsanlæg er ikke inkluderet i tryghedsaftalerne.

* Testkit kan også købes her